Ang webpage na ito ay hindi tugma sa Internet Explorer Browser.

Handbook at Mga Form ng Pamamahala ng CDBG

Ang mga mapagkukunang makakatulong sa pamamahala ng mga proyektong konstruksyon at di-konstruksyon na pinopondohan ng CDBG ay magagamit sa Manwal ng Pamamahala. Nasa ibaba ang mga link sa lahat ng mga seksyon ng Handbook at mga kalakip. Mangyaring mag-scroll pababa at mag-click sa mga pamagat ng mga partikular na seksyon at form na nais mong hanapin.

Mag-click sa aming Mga Slide ng Webinar ng Handbook para sa isang pangunahing pangkalahatang ideya ng sumasaklaw sa mga seksyon na kinakailangan upang simulan ang pagtatayo at tapusin ang mga proyekto sa CDBG (Mga Seksyon 7-17). Kasama rin dito ang mga update sa pamamahala sa pananalapi at pagsusuri sa kapaligiran (Mga Seksyon 4 at 6).Mga Kagamitan sa Gabayan ng CDBG