Brownfields Revolving Loan Fund - Mga Kwento ng Tagumpay

Ang Kagawaran ng Komersyo na Brownfields Revolving Loan Fund (BRLF) ay tumutulong sa mga pamahalaang lokal at panrehiyon, mga ahensya na hindi kumikita at pribadong paglilinis ng mga negosyo at muling pagpapaunlad ng mga site ng Brownfields. Ang mga site ng Brownfields ay mga pag-aari na dating ginamit para sa pang-industriya na layunin, ngunit kailangang linisin bago sila muling suportahan ang mga negosyo at lumikha ng mga trabaho.

Ang muling pagbawi ng mga nawalang pag-aari at muling paggamit ng mga ito para sa pakinabang ng pamayanan at ang ekonomiya ay nagreresulta sa ilang tunay na kamangha-manghang mga kwento ng tagumpay. Ito ay isang matibay na pamumuhunan. Para sa bawat $ 1 na ginugol ng estado upang linisin ang mga site ng Brownfields, nakalikha ito ng $ 12 sa mga kita sa lokal at estado na buwis, $ 14 sa halaga ng payroll, at $ 64 sa kita sa negosyo.

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa maraming mga proyekto na nasangkot sa Brownfields Revolving Loan Fund sa mga nagdaang taon.

Mga Kuwento ng Tagumpay na may Lokal na Epekto

Mga Link ng Program

Kailangan mo ng tulong?

Sheila Lee
Programa ng Manager
sheila.lee@commerce.wa.gov
Telepono: (360) 878-1498