Panlalakbay

Ang turismo ay ang ika-apat na pinakamalaking industriya sa Estado ng Washington, na gumagamit ng higit sa 182,700 manggagawa at nakakalikha ng $ 21.4 bilyon sa taunang paggastos.

Kinikilala ang kahalagahan ng turismo sa ekonomiya ng estado, itinatag ng lehislatura ng estado ang Tourism Marketing Authority (TMA) upang lumikha ng isang balangkas para sa pagpopondo ng isang plano sa pagmemerkado sa buong estado gamit ang isang kombinasyon ng estado at pribadong pondo na nakalagay sa RCW 43.384 at para sa pangangasiwa sa pagpapatupad nito.

Mga Dokumento ng TMA

Mga Pagpupulong at Agenda

Iskedyul ng Pagpupulong:

2020 Mga Pagpupulong

Hulyo 23, 2020 - adyenda
Regular na Pagpupulong
Pag-zoom sa Pagpupulong

Oktubre 22-23, 2020
Taunang Retreat at Pagpupulong
Pag-zoom sa Pagpupulong


Nakaraang Mga Pagpupulong sa 2018-20 WTMA:

Ene 23, 2020 - adyenda | minuto
Regular na Pagpupulong
10: 30 am - 2: 30 pm
John L. O'Brien Building, Capitol Campus
606 Columbia St. NW, Olympia, WA

Abril 23, 2020 - adyenda | minuto
Regular na Pagpupulong
10 am - 2 pm
Tumawag sa Kumperensya sa Kumperensya

Espesyal na Pagpupulong - adyenda
Pangasiwaan
Oktubre 24, 2019, 8 am - 1 pm
Marcus Whitman Hotel
6 West Rose Street, Walla Walla, WA

Setyembre 6 Espesyal na Pagpupulong - adyenda | minuto
Kagawaran ng Komersyo ng Estado ng Washington - tanggapan ng Seattle
Westin Building Exchange, 2001 6th Ave, Suite 2600, Seattle, WA 98121

Hunyo 27, 2019 - adyenda | minuto
Sea-Tac International Airport, Port of Seattle Conference Center - Beijing Room
10 am - 4 pm

Mayo 30, 2019 - adyenda
Espesyal na Pagpupulong, Conference sa Telepono
Ang tawag sa numero para sa tulay ng kumperensya ay: (360) 407-3780, PIN Code: 139760 #

Maaaring 6 7-, 2019 - adyenda
Davenport Historic Hotel, Spokane

Enero 10, 2019 - adyenda
Paliparan ng Dagat-Tac International
Port ng Seattle Conference Center

Agosto 30, 2018 - adyenda | minuto (PDF)
Paliparan ng Sea-Tac
Port of Seattle Conference Center - Beijing Room

Oktubre 12, 2018 - adyenda | minuto (PDF)
Hilton SeaTac Airport, Columbia Room

Oktubre 31, 2018 - Espesyal na Pagpupulong ng Lupon - adyenda
sa pamamagitan ng teleconferenc

Mga Link sa Turismo

Impormasyon sa Pagkontak

Kung mayroon kang mga katanungan na nauukol sa Tourism Marketing Authority o sektor ng turismo sa Washington, mangyaring makipag-ugnay sa:

Lynn Longan
lynn.longan@commerce.wa.gov
Telepono: (360) 725-2674

Robb Zerr
robb.zerr@commerce.wa.gov
Telepono: (206) 256-6111