Ang Programang Mga Kasanayan sa Kaligtasan at Kaligtasan sa Paggawa ay umiiral upang madagdagan ang mga kasanayan sa mga manggagawa sa agrikultura at magbigay ng mga pagkakataon sa pagsasanay sa kalusugan at kaligtasan.

Serbisyo

Ang Programang Pang-agrikultura Mga Kasanayan sa Kaligtasan at Kaligtasan ay nagbibigay ng pagpopondo sa pamamagitan ng taunang kontrata sa isang samahang batay sa pamayanan. Nagbibigay ang mga pondo:

  • Pag-unlad at pagpapatupad ng isang programa sa mga kasanayang pang-agrikultura at magbigay ng pagsasanay sa kalusugan at kaligtasan sa mga manggagawa sa agrikultura sa Washington.
  • Marketing at outreach sa mga manggagawa sa agrikultura upang madagdagan ang bilang ng mga bihasang manggagawa.

Madiskarteng Layunin

Pakilusin at pagbutihin ang mga lokal na pag-aari na nagpapalakas sa kakayahan ng isang pamayanan na matugunan ang pang-ekonomiya at panlipunang mga pangangailangan ng mga pamilya, manggagawa at employer ng Washington.

Awtoridad ng Batas

Kapalit House Bill 1127, Kabanata 68, Mga Batas ng 2015

Kinatawan ng Ahensiya

Kinatawan ng Ahensiya
Joyce Beebe
Programa ng Manager
360.725.4143
joyce.beebe@commerce.wa.gov