Paano: Kasalukuyang ulat sa Sitwasyon ng Pamumuhay

  • Agosto 30, 2021

Kung naglalagay ka ng data para sa isang proyekto sa Street Outreach o iba pang mga proyekto sa serbisyo, maitatala mo rin ang bawat pakikipag-ugnay na iyong ginawa sa mga kliyente sa isang maliit na seksyon na tinatawag na Kasalukuyang Sitwasyon ng Pamumuhay.

Kapag nakolekta ang lahat ng data na ito, paano at saan mo maa-access ang mga ito?

Sa kasalukuyan, walang anumang mga ulat sa loob ng HMIS na partikular na itinayo para sa Kasalukuyang Pamumuhay sa Kalagayan, ngunit may isang mabilis na solusyon sa paggamit ng Ulat sa Mga Detalye ng Program, na matatagpuan sa ilalim ng Mga Ulat Batay sa Program.

Upang patakbuhin ang Ulat sa Mga Detalye ng Program para sa Kasalukuyang Sitwasyon sa Pamumuhay lamang, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Mag-navigate sa Mga Ulat -> Mga Ulat Batay sa Program -> [GNRL-220] Ulat sa Mga Detalye ng Program.
2. Mag-click sa Tumakbo.


3. Piliin ang nauugnay na Mga Uri ng Project, Katayuan ng Program, at Mga Program. Kung kailangan mong pumili ng higit sa isang item sa listahan, pindutin nang matagal ang Shift key habang nag-click sa nais na mga item.
4. Para sa (mga) Uri ng Screen, piliin ang "Kasalukuyang Sitwasyon sa Pamumuhay."