Abiso ng Pagkakaroon ng Pagpopondo para sa Paglipat ng Mobile Home sa South King County

  • Agosto 22, 2019

Ang Kagawaran ng Komersyo ay tumatanggap ng mga aplikasyon para sa tulong sa pagmamay-ari ng bahay sa mga kabahayan na may mababang kita na nawala sa pamamagitan ng isang gawa o mobile na pagsasara ng bahay o conversion sa timog na King County.

Ang Batas ng Batas ng Estado ng Washington sa 2019 ay naglaan ng $ 2 milyon para sa tulong sa pagmamay-ari ng bahay sa mga sambahayan na may mababang kita na nawala mula sa kanilang mga gawa / mobile na bahay dahil sa pagsasara o pag-convert ng isang mobile home park o paggawa ng bahay na pamayanan ng pabahay sa timog ng King County; $ 1.5 milyon kung saan ibinibigay lamang para sa mga residente na may mababang kita na lumikas mula sa Firs Mobile Home Park sa SeaTac, Washington.

Ang Abiso ng Pagkakaroon ng Pagpopondo (NOFA), mga materyales sa aplikasyon, at iba pang impormasyon tungkol sa opurtunidad na ito ay magagamit sa website ng Housing Trust Fund sa:
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/housing/housing-trust-fund/applying-to-the-housing-trust-fund/

Ishare ang post na ito