Commerce-Building-Communities-Fund-2014

  • Hunyo 15, 2016

Commerce-Building-Communities-Fund-2014

Ang programang Building Communities ay nagbibigay ng pondo sa pagbibigay sa mga hindi pangkalakal na organisasyon para sa pagkuha, pagbuo, o rehabilitasyong mga pasilidad na ginamit para sa paghahatid ng mga serbisyong panlipunan o pangkalusugan.

Ishare ang post na ito