Commerce-Bond-Cap-2014

  • Hunyo 15, 2016

Commerce-Bond-Cap-2014

Ang Program sa Pag-alok ng Bond Cap ay inaprubahan ang higit sa $ 10.8 bilyon sa pribadong aktibidad na nagbubuwis ng buwis na aktibidad na nagbigay ng awtoridad para sa iba't ibang pag-unlad na pang-ekonomiya at pang-industriya, pabahay, kapangyarihan ng hydroelectric, mga proyekto ng pasilidad na walang bayad na kapital, at mga pautang sa mag-aaral sa Estado ng Washington.

Ishare ang post na ito