Washington State Broadband Access at Speed ​​Survey

Ang inisyatiba ng pagmamapa ng Washington State Broadband Office ay makakatulong na makilala ang mga puwang sa mabilis na serbisyo sa internet at mga lugar ng mga pangangailangan ng imprastraktura ng broadband upang maisulong ang layunin ng estado na magkaroon ng unibersal na pag-access ng broadband sa Washington sa 2024. 

Dalhin ang 1 minutong Access at Speed ​​Survey

Mga madalas itanong

Bakit iba ang mga resulta sa aking pagsubok sa bilis?

Ang mga pagsubok sa bilis ng Ookla at MLAB ay idinisenyo upang matukoy ang bilis ng network na malapit sa antas ng hardware hangga't maaari, ito ang dahilan kung minsan maaari silang magpakita ng mas mabilis na mga resulta ng bilis. Ang mga ito ay mga tool sa diagnostic ng network na nagdidirekta ng trapiko sa pinakamalapit na magagamit na server, pagkatapos sukatin ang pinakamataas na posibleng bilis.

Sinusukat ng survey ng broadband ng estado ang pangkalahatang pagganap sa internet, kaya't ito ay nakalagay sa isang solong data center sa Virginia, na nagpapahiwatig ng isang average na pagganap sa network na nauugnay sa pag-browse.