Pangkalahatang Mga Ulat sa Utang ng Obligasyon

Ang mga taunang ulat na ito ay isang pagsasama-sama ng impormasyon ng utang ng lokal na pamahalaan mula sa dalawang mapagkukunan: form ng Bond 101 ng Kagawaran ng Komersyo ng Estado ng Washington at form ng Iskedyul 9 ng Opisina ng Awditor ng Washington.

Mga Ulat sa Clearinghouse

Iba pang mga Mapagkukunan ng

Kailangan ng Tulong?

Tammi Vellinga, Tagapamahala ng Programa
tammi.vellinga@commerce.wa.gov
Telepono: 360-725-5038


Ang Ulat ng GO (Data ng Utang Lokal-Obligation na Utang)

Mahalagang tala kapag binabasa ang data ng Clearinghouse

Ginagawa ng Bond Users Clearinghouse ang lahat ng pagsisikap upang matiyak ang kawastuhan ng data, ngunit hindi ito na-audit at dapat basahin nang may pag-iingat.

Ang Kagawaran ng Komersyo ng Washington ay hindi nangangako ng pananagutan para sa anumang mga pagkakamali. Hindi namin magagarantiyahan ang buong pagsunod sa mga kinakailangan sa pag-uulat ng estado, kaya ang mga listahan ng isyu ng utang ay maaaring hindi kumpleto.

Ang naiulat na mga gastos sa isyu sa bono ay maaaring hindi pangwakas na numero. Hindi namin maaaring tanggapin ang responsibilidad para sa kawastuhan ng impormasyon sa mga spreadsheet ng data kung babaguhin ng tatanggap ang mga talahanayan sa anumang paraan.