Ang aming misyon ay palaguin at pagbutihin ang mga trabaho sa Estado ng Washington sa pamamagitan ng pagwawagi sa mga maunlad na pamayanan, isang maunlad na ekonomiya, at napapanatiling imprastraktura.

Ang pamumuhunan ngayon sa ating mga pamayanan, manggagawa at imprastraktura ay direktang maiimpluwensyahan ang kalusugan ng ekonomiya ng Estado ng Washington bukas. Ang Kagawaran ng Komersyo ay nagtatayo ng kakayahan ng mga kasosyo upang magtagumpay sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila na mapagbuti ang kanilang pagiging epektibo sa pamamagitan ng edukasyon, tulong panteknikal at pag-access sa data, pagsusuri at mga pagkakataon sa pagpopondo. Kami ay may madiskarteng paglilinis ng mga landas para sa paglikha ng trabaho sa pamamagitan ng pagbuo ng mga lokal na pamayanan at isang pang-ekonomiyang klima ng estado na nagtataguyod ng pagbabago, nagtanggal ng mga hadlang at naghahanda ng mga tao para sa trabaho.

Mga Kahilingan sa Budget sa 2018 na Budget

2017 Mga Kahilingan sa Book ng Badyet

2016 Mga Kahilingan sa Book ng Badyet

Para sa napapanahong pagbisita sa impormasyon sa pambatasan http://www.leg.wa.gov
Upang manuod o makinig sa isang pandinig sa pambatasan, bisitahin http://www.tvw.org