Qorshaha Istaraatiijiyadda Gobolka, Warbixinnada Sannadlaha ah iyo Hantidhawrka

Falanqaynta Xogta. Qalinka oo wata warbixin ganacsi oo ku saabsan miiska lataliyaha dhaqaalaha. Fikradda qorsheynta ganacsiga, xisaabinta, falanqaynta ganacsiga, adeegyada qorshaynta maaliyadeed.

Wasaaradda Ganacsiga ayaa mas'uul ka ah Qorshaha Istaraatiijiyadda Gobolka iyo Warbixinta Sannadlaha ah ee sharci dejinta ee dadaalka gobolka Washington ee wax looga qabanayo hoy la'aanta. Qorshuhu waa qorshe hawleed shan sano soconaya oo lagu aqoonsanayo waxqabadyada gobolka iyo degmada iyo himilooyinka halka warbixintu ay muujineyso waxqabadka iyo koorsooyinka wax laga beddelay Shuruudaha looga baahan yahay qorshaha iyo warbixinta ayaa ku jira RCW 43.185c.

Hantidhawrka

xiriirka

Tedd Kelleher
Agaasimaha Maamulka
Qaybta Caawinta Guriyeynta
Tedd.Kelleher@commerce.wa.gov
Telefoon 360 / 725.2930