Deeqda Barnaamijka Hoyga

Deeqda Barnaamijka Hoyga wuxuu maalgeliyaa habab loo siman yahay oo hal abuur leh si loo horumariyo ama loo ballaariyo barnaamijyada hoyga loona keeno dadka gudaha iyadoo ujeedadu tahay ka-qaybgalayaasha in looga baxo degganaan joogto ah iyo meelo wanaagsan oo deg deg ah.

Barnaamijyadu waxay dejinayaan istiraatiijiyado si loo hubiyo helitaanka sinnaan iyo sinaan la'aanta ka soo baxda hoyga, siinta wacyigelinta shakhsiyaadka aan dahsooneyn iyo bixinta adeegyo diirada saaraya xasilloonida guryaha.

Tilmaamaha Barnaamijka Hoyga (PDF)
Warbixinta Ku-meelgaarka ah ee Barnaamijka Hoyga (PDF)
Foomka Waajibka Bixinta Barnaamijka Hoyga (Erey)
Foomka Waajibka Bixinta Barnaamijka Hoyga - Isbaanish (Erey)
Foomamka Oggolaanshaha Xogta ee HMIS iyo Waxyaabo Kale
Barnaamijka Hoyga Su'aalaha iyo Jawaabaha (PDF)