Xafiiska Qoyska iyo Dadka Waaweyn ee Hoy la'aanta ah

Guri la'aantu waxay saameyn ku leedahay kumanaan dadka waaweyn ah iyo qoysaska carruurta leh ee ku nool gobolka Washington. Xafiiska Qoyska iyo Dadka Waaweyn ee Hoy la'aanta ah (OFAH) wuxuu taageeraa nidaamyada ka jawaab celinta dhibaatooyinka guri la'aanta iyo hababka ugu wanaagsan ee si hufan u yareeya tirada dadka dibedda ku nool.

Sawirka guri yar oo ku jira gacmaha qoyska

Mabaadi'dayada haga:

  • Dadka oo dhan waxay mudan yihiin meel aamin ah oo ay ku noolaadaan
  • Ficil deg deg ah oo geesinimo leh waa jawaabta ku habboon dadka ku nool dibadda
  • Waxqabadyadu waa inay ahaadaan kuwo xog uruurin iyo caddeyn ku saleysan

Wargeysyada OFAH

Xiriirinta Barnaamijka OFAH

Xiriiro Kale oo Muhiim ah

OFAH La xiriir

Kathy Kinard
Maamulaha Hawlaha
Qolka: 360.742.2118
kathy.kinard@commerce.wa.gov

Cusbooneysiinta emaylka

Cusbooneysiinta Xafiiska Qoyska iyo Dadka Waaweyn ee Guri la'aanta E-mayl
Si aad uqorto cusbooneysiinta ama aad uhesho dookhaaga macaamiisha, fadlan ku qor macluumaadka xiriirkaaga hoosta.