Barnaamijyada Maalgelinta Mulkiilaha

Barnaamijka Yaraynta Mulkiilaha

Sharciga Yaraynta Mulkiilaha Gobolka Washington (RCW 43.31.605) wuxuu dhaqan galay 7dii Juunyo 2018 si mulkiilayaasha loo siiyo dhiirigelin iyo in lagu daro ammaan si ay ula shaqeeyaan kiraystayaasha qaata kaalmada kirada. Barnaamijku wuxuu siiyaa mulkiilaha ilaa $ 1,000 magdhow ahaan xoogaa casriyayn ah oo loo baahan yahay u guuritaan, ilaa afar iyo toban maalmood oo kirada la waayi karo iyo illaa $ 5,000 oo ah u qalmitaannada u qalma ee kireystuhu u geysto inta lagu jiro kiraysiga.  Wax dheeri ah baro

Ilaalinta Kireysiga

Guri ka saariddu waxay cadeysay inay horseed u tahay kiisaska cusub ee hoy la'aanta Washington oo dhan. Barnaamijka Ka Hortagga Kireysiga wuxuu ka faa'iideystaa milkiilaha iyo kireystaha labadaba adoo dayactiraya heshiiska kirada. Tani waxay ka horjoogsaneysaa milkiileyaasha inay wajahaan boosas banaan waxayna ku wareejinayaan qasaaraha iyadoo laga hortagayo guri ka saarid taasoo caqabad ku abuureysa awooda kiraystaha inuu helo oo kireysto guryo mustaqbalka ah.

Barnaamijka Ilaalinta Kireysiga ee Gobolka Washington (wax ka bedelka 2019 ee RCW 59.18.410 (3) iyo 43.31.605 (c)) wuxuu dhaqan galay Juun 29th, 2019 Barnaamijku wuxuu yareeyaa hoy la'aanta iyadoo la siinayo gargaar kiraystayaasha dakhligoodu hooseeyo ee wajahaya ka saarista bixinta kirada. Kiisaska ay maxkamaddu ansixisay, Ganacsigu wuxuu soo saari doonaa amaah ku meel gaar ah oo mulkiilayaasha guryaha ah si loo ilaaliyo kiraysiga. 

Wax dheeri ah baro