Qandaraasyada Ganacsiga

Ogeysiiska Isha Keliya

Lacagta isku habboonaanta

Waqtigaan midkoodna

Heshiisyada Dowladaha

Iyadoo la raacayo RCW 39.34 Sharciga Iskaashiga Isdhexgalka, Ganacsiga ayaa sameeyay Heshiisyada Dowladaha la heli karo dadweynaha. Nuqulada qandaraaska, fadlan la soo xiriir annaga Xafiiska Shaacinta Dadweynaha.

Ogeysiisyada Dadweynaha

Furan Cusbooneysiinta Emailka ee Deeqaha iyo Deymaha
Si aad uqorto cusbooneysiinta ama aad uhesho dookhaaga macaamiisha, fadlan ku qor macluumaadka xiriirkaaga hoosta.

Macluumaad dheeraad ah

Ma u baahan tahay caawi?

Sarah Horyaal sarah.champion@commerce.wa.gov
(360) 764-3725

Barnaamijyada Maalgelinta Ganacsiga