Dhibbanayaasha Dembiyada iyo Badbaadada Dadweynaha

Dhibbaneyaasha dambiga iyo barnaamijyada badbaadada dadweynaha waxay la shaqeeyaan dawladaha, ururada bulshada ku saleysan iyo shaqsiyaadka si loo yareeyo saameynta dambiyada, mukhaadaraadka, iyo rabshadaha. Barnaamijyadeenu waxay adeegsadaan u doodid, ka hortag, waxbarasho, daaweyn, iyo sharci fulinta si loo joojiyo rabshadaha, ku xadgudubka mukhaadaraadka iyo saameyntooda bulsheed si bulshada Washington ay yihiin meelaha ugu fiican ee laga shaqeeyo oo lagu noolaado.

Badbaadada Dadweynaha

Diiwaangelinta Cabashada Takoorka ee ka dhanka ah Barnaamijyada Deeqaha Federaalka

Macaamiil kasta, macmiil, kaqeybgale barnaamijka, ama shaqaale u shaqeeya urur hela dhaqaalihii ay soo marsiisay Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington ee Waaxda Caddaaladda ee federaalka (DOJ) iyo barnaamijyada kale ee deeqaha dawladda dhexe waxay xaq u leeyihiin inay soo gudbiyaan cabasho takoor. Shaqsi kasta oo dareema in la takooray wuxuu gudbin karaa cabasho dibadeed.


Dhibbanayaasha Dembiyada iyo Cusbooneysiinta E-maylka Dadweynaha
Si aad uqorto cusbooneysiinta ama aad uhesho dookhaaga macaamiisha, fadlan ku qor macluumaadka xiriirkaaga hoosta.