U-doodista Dhibbanayaasha Dembiyada

Barnaamijyada dhibbaneyaasha dambiyada waxay la shaqeeyaan dawladaha, ururrada ku salaysan bulshada iyo shakhsiyaadka si loo yareeyo saamaynta dembiga, ku-xadgudubka mukhaadaraadka, iyo rabshadaha. Barnaamijyadeennu waxay adeegsadaan u -qareemeyn, ka -hortag, waxbarasho, daaweyn, iyo fulinta sharciga si loo joojiyo rabshadaha, ku -xadgudubka mukhaadaraadka iyo saameyntooda bulsheed si bulshooyinka Washington ay noqdaan meelaha ugu fiican ee laga shaqeeyo oo lagu noolaado.

Jaantus ay ku qoran yihiin buugaag sharciyeed gadaashiisa ayaa miis fadhiya

Tarjumidda

Diiwaangelinta Cabashada Takoorka ee ka dhanka ah Barnaamijyada Deeqaha Federaalka

Macaamiil kasta, macmiil, kaqeybgale barnaamijka, ama shaqaale u shaqeeya urur hela dhaqaalihii ay soo marsiisay Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington ee Waaxda Caddaaladda ee federaalka (DOJ) iyo barnaamijyada kale ee deeqaha dawladda dhexe waxay xaq u leeyihiin inay soo gudbiyaan cabasho takoor. Shaqsi kasta oo dareema in la takooray wuxuu gudbin karaa cabasho dibadeed.


Cusboonaysiinta emaylka ee Xafiiska Dhibanayaasha Dhibbaneyaasha
Si aad uqorto cusbooneysiinta ama aad uhesho dookhaaga macaamiisha, fadlan ku qor macluumaadka xiriirkaaga hoosta.