Adeegyada Bulshada ee Kahortagga Deeqaha

[testimonial_view id = 3]

Sida aan u caawinno

Barnaamijka Gargaarka Xannibaadda Adeegyada Bulshada ee Gobolka Washington (CSBG) wuxuu qaataa lacagaha gobolka iyo federaalka:

  • Ka caawi yareynta saboolnimada
  • Nooleynta bulshada
  • Awood siinta qoysaska dakhligoodu hooseeyo si ay si buuxda isugu filnaadaan iyada oo loo marayo isku xirka hay'adaha dadweynaha iyo kuwa aan macaash doonka ahayn.

Barnaamijku wuxuu qandaraas la qaataa hay'adaha waxqabadka bulshada si ay u maamulaan lacagaha maxalliga ah ugana caawiyaan. Shuruudaha u-qalmitaanka CSBG waxaa ka mid ah qoysaska dakhligoodu yahay, ama ka hooseeya, boqolkiiba 125 boqolkiiba heerka saboolnimada federaalka sida lagu qeexay Xafiiska Maareynta iyo Miisaaniyadda waxayna ku saleysan tahay xogtii ugu dambeysay ee Xafiiska Tirakoobka.

Adeegyada waxaa ka mid ah:

  • Housing
  • Kaalmada tamarta
  • Nafaqada
  • shaqada
  • Tababarka
  • Cunto deg deg ah iyo hoy
  • Hormarinta hantida

The Qorshaha Gobolka CSBG (PDF) ee sanad maaliyadeedka federaalka 2018-20 wuxuu qeexayaa sida gobolka Washington, iyadoo lala kaashanayo hay'adaha waxqabadka bulshada, Iskaashiga Waxqabadka Bulshada ee Gobolka Washington, iyo la-hawlgalayaasha kale ee bulshada, ay u buuxin doonaan shuruudaha damaanad qaadka federaalka iyo CSBG.

Gobollada ayaa sugaya Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka (HHS) si ay uga helaan oggolaansho HHS's Xogta Xogta ee Online si ay u sii daayaan foomka Qorshaha Gobolka ee SFY19-20 CSBG. Sidan oo kale, Ganacsigu ma awoodo inuu soo qoro xogta hadda jirta oo uu dhajiyo qorshaha 'CSBG Plan' ee gobolka Washington 2019-2020. Ansixinta waa in si dhakhso leh loo sii daayaa taas oo u oggolaanaysa Ganacsi inay siiso qabyo qoraalka Qorshaha Gobolka 2019-2020 sida ugu dhakhsaha badan.

112 STAT. 2736 SHARCIGA DADWEYNAHA 105–285 — OCT. 27, 1998
'' (b) CODSIGA GOBOLKA IYO QORSHAHA. — Laga bilaabo sanad maaliyadeedka 2000, si loogu qalmo in la helo deeq ama qoondeyn hoos timaada qeybta 675A ama 675B, Gobol ayaa diyaarinaya una gudbinaya Xogheynta dalab iyo qorshaha Gobolka oo daboolaya muddo aan ka yarayn 1 sanad maaliyadeed iyo in aan ka badnayn 2 sanad maaliyadeed. Qorshaha waa in la soo gudbiyaa ugu dambeyn 30 maalmood ka hor bilowga sanadka maaliyadeed ee ugu horreeya ee uu qorshuhu daboolay, waxaana ku jiri doona macluumaad sida uu Xoghayuhu u baahan doono. ”

Resources

Xiriirka Barnaamijka

Adeegyada Bulshada ee Kahortagga Deeqaha
Karen Dunn
Maareeyaha Barnaamijka
csbg@commerce.wa.gov
Phone: 360-725-2822