Fursad deeqo oo cusub oo loogu talagalay adeegyada dhibbanayaasha ee beelaha Madow

  • October 6, 2020

Xafiiska U-doodista Dhibbanayaasha Dembiyada Dacwadaha ayaa oggolaanaya codsiyada si looga caawiyo wax ka qabashada baahiyaha adeegga dhibbaneyaasha degdegga ah ee bulshada Madow Tani waa fursad dhaqaale oo furan, socota. Shaqaaluhu waxay dib u eegi doonaan codsiyada marka la helo. Fursada deeq-lacageedka way sii furnaan doontaa ilaa iyo inta lacag la heli karo.

Codsadeyaasha uqalma ayaa ah kuwo aan macaash doon ahayn ama ururo dawladeed oo ay iska leeyihiin bulshada Madow. Tani waxay ka dhigan tahay in ururku leeyahay waajibka koowaad iyo taariikhda wax u qabashada bulshada Madoow waana inuu ahaadaa mid dhaqan ahaan ku saleysan, haga, oo si mug leh u xakameeya (hoggaamiya) bulshada Madow. Tan waxaa ka mid noqon kara macaashka ku saleysan iimaanka sida kaniisadaha ama masaajidda.

Halkan u guji arjiga

Codsiyada waa la aqbali doonaa illaa Luulyo 1, 2021, oo dhammaan lacagaha waa in loo adeegsadaa Sebtember 30, 2021.

La xiriir Trisha Smith wixii su'aalo ah: trisha.smith@commerce.wa.gov

La wadaag Qoraalkan