Ogeysiiska Helitaanka Maalgelinta ee Barakaca Guryaha Guurguura ee Koonfurta King County

  • August 22, 2019

Wasaaradda Ganacsiga ayaa aqbashay codsiyada kaalmada guri-lahaanshaha ee qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee ku barakacay soo-saarista ama guuritaanka guryaha guuritaanka ama beddelaadda koonfurta King County.

Sharci dejinta Gobolka Washington ee 2019 waxay qoondeysay $ 2 milyan oo loogu talagalay kaalmada milkiileyaasha guryaha qoysaska dakhligoodu hooseeyo ee ka soo barakacay guryahooda la soo saaray / kuwa guurguura sababo la xiriira xiritaanka ama beddelka seeraha guryaha guurguura ama guryaha guryaha la soo saaray ee ku yaal koonfurta King County; $ 1.5 milyan oo ka mid ah waxaa la siiyaa oo keliya dadka deegaanka ee dakhligoodu hooseeyo ee ka barakacay Beerta Guriga ee Firs Mobile Home ee SeaTac, Washington.

The Ogeysiiska Helitaanka Maalgelinta (NOFA), agabyada arjiga, iyo macluumaad kale oo ku saabsan fursaddan waxaa laga heli karaa websaydhka Hay'adda 'Trust Trust Fund' bogga:
https://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/housing/housing-trust-fund/applying-to-the-housing-trust-fund/

La wadaag Qoraalkan