Macluumaadka COVID-19 ee ku Saabsan Barnaamijyada Caawinta Kirada iyo Ka Hortagga Guri La'aanta

Hoos waxaa ku yaal deeqaha deg-degga ah ee guryaha iyo hagaha deeq-bixiyeyaasha ee ka jawaabaya cudurka faafa ee COVID-19.

Fadlan ogow in COVID-19 ay tahay arrin la xiriirta caafimaadka, isla markaana tilmaamaha ugu fiican laga heli karo Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (DOH) website iyo iyadoo loo marayo hagitaan ay soo saartay waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaankaaga DOH sidoo kale waxay bixisaa COVID-19 qalabka waxbarashada oo ku qoran 26 luqadood. Haddii aad filayso in aad la kulanto COVID-19, fadlan raac DOH iyo Xarunta Xakamaynta Cudurrada (CDC) shuruudaha iyo tilmaamaha. Tilmaanta ku saabsan sida looga hortago loona maareeyo faafitaanka COVID-19 ee goobaha hoy la'aanta, fadlan eeg Ganacsiga hagitaan kumeelgaar ah.

Raadi Caawinta Kireynta Guri ka Degmadaada

Caawimaadda kirada ee ay maalgeliso Ganacsiga waxaa lagu bixiyaa iyada oo loo marayo bixiyeyaasha guryaha ee xaafaddaada ka jira. Waxaad ka heli kartaa liiska bixiyeyaashaas xiriiriyeyaasha hoose.

Liiska Bixiyayaasha Barnaamijka Caawinta Kireynta Degmooyinka
Liistada Bixiyeyaasha Barnaamijka Caawinta Kireynta ee Dadka Waaweyn iyo Dhallinyarada

Barnaamijka Caawinta Kireynta Evidence (ERAP) wuxuu qeyb ka yahay jawaabta gobolka Washington ee musiibada COVID-19. Barnaamijku wuxuu damacsan yahay inuu ka hortago raritaanka ka qayb qaadanaya faafida fayraska adoo bixinaya kiro hore, xaq, iyo mustaqbalka. ERAP waxay bartilmaameedsaneysaa ilaha kooban ee kuwa leh baahiyaha ugu waaweyn iyadoo ka shaqeyneysa inay si siman ugu qeybiso lacagaha.

Barnaamijka Gargaarka Mulkiilaha ee Xaddidan ee Gobolka Washington wuxuu siiyaa milkiileyaasha ama afar ama in ka yar unugyada kirada / guryaha ee ka yar Dakhliga Mediya ee Qoyska awood u lahaanshaha dib u soo kabashada illaa 80% ee lacagaha kirada ee aan la bixin halkaasoo kireystayaashu yihiin kuwa aan la xiriirin ama aan u qalmin halka aan lagu bixin kirooyinku waxay ahaayeen natiijada Deg-degga Gobolka oo dhan sida uu ku dhawaaqay Guddoomiyaha Washington. Barnaamijkan wuxuu ku egyahay inuu bixiyo wax aan ka badnayn $ 2,000,000 oo sheegasho ah.

Wax dheeri ah baro.

Tilmaamaha COVID-19 ee loogu talagalay Barnaamijyada Adeegga Guri La'aanta


COVID-19 Deeqda Jawaabta Degdega ah ee Dowladaha Qabiilka

Dhaqaalaha deeqdan ayaa ah in wax looga qabto baahiyaha la xiriira COVID-19 ee la xiriira dillaaca ee dowladaha qabaa’ilka.

Dowladda Qabyaaladda ee COVID-19 Deeqaha Ka jawaab celinta Degdegga ah

COVID-19 Deeqda Jawaabta Degdega ah ee Dowladaha Qabiilada Macluumaadka Xiriirka

Emily Burgess
Emily.Burgess@commerce.wa.gov

Diane Klontz, Kaaliyaha Agaasimaha ee Qeybta Adeegyada Bulshada iyo Guryeynta, (360) 701-2732.

COVID-19 Deeqaha Degdegga ah ee Degmooyinka

COVID-19 Deeqaha Guryeynta Degdega ah Macluumaadka Xiriirka

Kathy Kinard
kathy.kinard@commerce.wa.gov
Bogga Kaalmada Guriyeynta Ganacsiga

Diane Klontz, Kaaliyaha Agaasimaha ee Qeybta Adeegyada Bulshada iyo Guryeynta, (360) 701-2732.

Barnaamijka Yaraynta Mulkiilaha iyo Barnaamijka Kireysiga

Xafiiska Hanuuninta Deeqaha Dhallinyarada Guri la'aanta ah

Macluumaadka Xiriirka Dhalinyarada Guri La'aanta ah

Cusbooneysiinta emaylka
Saxiix si aad u hesho wixii cusbooneysiin ah ee Xafiiska Dhallinyarada Guri la'aanta ah

Kaalmada Musiibada ee Sanduuqa Amaanada Guryaha

Sharciga Gargaarka, Gargaarka, iyo Badbaadada Dhaqaalaha ee Coronavirus (CARES Act) ayaa u qoondeeyey lacag dheeri ah CDBG Coronavirus (CDBG-CV) iyada oo loo marayo Waaxda Guryeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka Mareykanka (HUD) ee barnaamijka CDBG ee Gobolka ee Ganacsiga. Wareega koowaad ee maalgalinta CDBG-CV waxaa loo heli karaa CDBG degmooyin la'aan iyo degmooyin la'aan.