Adeegyada Macluumaadka Caawinta Miiska

Wac 1-360-725-2676 ama emayl ugu dir comcustserv@commerce.wa.gov

Cimilada Gudaha iyo Khadka Macluumaadka Degdega ah

Wac 1-360-725-4199 si aad u maqashid fariin duuban oo ku saabsan xaaladda Ganacsiga iyo tilmaamaha shaqaalaha.

Soo gal fariintaada gobolka

1. Garaac lambarka helitaanka codka, 360-407-1111
2. Marka nidaamka fariinta codku ka jawaabto, taabo #
3. Gali lambarkaaga sanduuqa boostada oo ka kooban 10 lambar
4. Gali eraygaaga sirta ah

Wixii gujis ah eeg Tilmaanta Tixraaca Degdegga ah.

Soo gal oo cusbooneysii koontada emaylkaaga

Si aad u cusbooneysiiso emaylkaaga xafiiska ka baxsan xafiiska adoo adeegsanaya aragtida shabakadda ee la heli karo

1. Gal OWA: https://owa.commerce.wa.gov/
2. Dhagsii Ikhtiyaariyada midigta kore ee shaashadda
3. Xullo "Deji Jawaab Toos ah"
4. Xullo "Udir Jawaab Toos ah"
5. Cusboonaysii jawaabahaaga, oo guji Badhanka geeska midig ee hoose oo xiro kahor intaadan bixin

Resources kale