Nidaamka Maareynta Qandaraaska Ganacsiga (CMS) wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo gudbiso codsiyo magdhow ah (foomamka A19). Waad ku soo lifaaqi kartaa dukumiintiyada keydka ah, arki kartaa isku-dheelitirka waqtiga ugu dambeeya waxaadna kormeeri kartaa oggolaanshaha qaansheegtaada khadka tooska ah.

Nidaamka lacag celinta elektarooniga ah ayaan wali loo helin dhamaan barnaamijyada ganacsiga. Fadlan la xiriir maamulaha barnaamijka wixii macluumaad dheeraad ah.

SAW waa codsi ka socda gobolka oo dhan oo bixiya hal dhibic oo marin loogu helo nidaamyo hay'ado badan. Waa inaad sameysataa koonto SAW diiwaangashan kahor intaadan adeegsan Ganacsiga CMS.

Si aad u sameysatid koontadaada Ganacsiga CMS:

Isdiiwaangeli a SAW account

Soo Gudbi a Foomka Codsiga Helitaanka CMS (eray) maamulaha barnaamijkaaga.

Marka la ansixiyo, waxaad ka heli doontaa emayl "CMS-noreply@www.commerce.wa.gov" oo wata lambarka diiwaangelinta, sida loo hago iyo tilmaamaha lagu soo galo.

Nidaamka Maareynta Qandaraaska (CMS) Buugga Isticmaalaha (eray)

Tababarka Kharashaadka La Soo Warin karo