ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਸਲੀ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘੋਸ਼ਣਾ 20-23 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਾਰੇ.

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਈਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੁਆਰਾ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ.

ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਨਾਮਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਿਸਮਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਐਲਡਰ ਮਿutਚੁਅਲਬਿਜਲੀਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਨਾ ਨਹੀਂ - ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ
ਐਸੋਟਿਨ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://asotinpud.org/
ਅਵਿਸਟਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਬਿਜਲੀhttps://myavista.com/safety/covid-19-response
ਬੈਟਲ ਗਰਾਉਂਡਬਿਜਲੀhttps://www.cityofbg.org/844/COVID-19-Utility-Relief-Program
ਬੇਂਟਨ ਆਰ.ਈ.ਏ.ਬਿਜਲੀhttps://bentonrea.org/
ਬੇਂਟਨ ਪੀਯੂਡੀਬਿਜਲੀhttps://www.bentonpud.org/Newsroom/Response-to-COVID-19-concern
ਬਿਗ ਬੇਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੋ-ਓਪਬਿਜਲੀhttps://www.bbec.org/
ਬਲੇਨ, ਸਿਟੀਬਿਜਲੀhttps://www.ci.blaine.wa.us/1008/Covid-19-Economic-Recovery
ਸੈਂਟਰਲੀਆ, ਸਿਟੀਬਿਜਲੀhttp://www.cityofcentralia.com/Page.asp?NavID=331
ਚੇਲਾਨ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.chelanpud.org/my-pud-services/outage-and-safety-center/our-coronavirus-response
ਚੇਨੀ, ਸਿਟੀਬਿਜਲੀhttps://www.cityofcheney.org/304/Help-With-Your-Bill
ਚੇਵੇਲਾਹ ਲਾਈਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਬਿਜਲੀhttps://www.cityofchewelah.org/administration/electric-department/
ਕਲੇਲਮ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://clallampud.net/covid-19-customer-support/
ਕਲਾਰਕ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.clarkpublicutilities.com/outages-safety/covid-19-and-current-information/
ਕਲੀਅਰ ਵਾਟਰ ਪਾਵਰਬਿਜਲੀhttps://www.clearwaterpower.com/covid-19
ਕੋਲੰਬੀਆ ਆਰ.ਈ.ਏ.ਬਿਜਲੀhttp://columbiarea.com/content/covid-19-precautions
ਕੌਲੀ ਡੈਮ ਲਾਈਟ ਵਿਭਾਗਬਿਜਲੀਭੁਗਤਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਜ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ
ਕੌਲਿਟਜ਼ ਪੀਯੂਡੀਬਿਜਲੀhttps://www.cowlitzpud.org/assistance-programs-through-cowlitz-pud/
ਡਗਲਸ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://douglaspud.org/Pages/COVID-19-Closure-.aspx
ਈਟਾਨਵਿਲੇ, ਟਾ ofਨ ਦਾਬਿਜਲੀhttps://eatonville-wa.gov/
ਐਲਨਸਬਰਗ, ਸਿਟੀਬਿਜਲੀhttps://ci.ellensburg.wa.us/1098/COVID-19
ਐਲਮਹਰਸਟ ਮਿutਚੁਅਲ ਪਾਵਰਬਿਜਲੀhttps://www.elmhurstmutual.org/billing/
ਫੈਰੀ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://fcpud.com/customer-services/assistance/
ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.franklinpud.com/programs-services/payment-options-locations/
ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੀਯੂਡੀ 2ਬਿਜਲੀhttps://www.grantpud.org/ways-to-pay-submenu
ਗ੍ਰੇਜ਼ ਹਾਰਬਰ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.ghpud.org/special-services
ਇਨਲੈਂਡ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲਾਈਟਬਿਜਲੀhttps://www.inlandpower.com/residential/energy-assistance-programs
ਜੈਫਰਸਨ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.jeffpud.org/
ਕਿਟਸੈਪ ਪੁਡਬਿਜਲੀhttps://www.kpud.org/billPayAndRates.php
ਕਿੱਟਿਟਸ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.kittitaspud.com/
ਕਲਿੱਕੀਟ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttp://www.klickitatpud.com/news/kpudNews/2020/05/04/klickitat-pud-implements-covid-19-small-business-customer-assistance-program
ਕੁਤੇਨੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੋ-ਓਪਬਿਜਲੀhttps://www.kec.com/billing-payment-options
ਲੇਕਵਿview ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਪਾਵਰਬਿਜਲੀhttps://lakeviewlight.com/
ਲੁਈਸ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.lcpud.org/account-services/payment-billing-options/low-income-assistance/
ਮੇਸਨ ਪੀਯੂਡੀ 1ਬਿਜਲੀhttp://masonwebtv.com/archives/38571
ਮੇਸਨ ਪੀਯੂਡੀ 3ਬਿਜਲੀhttps://www.pud3.org/service/about-us/pud-3-response-to-covid-19-
ਮੈਕਕਲੀਰੀ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਪਾਵਰਬਿਜਲੀhttps://lakeviewlight.com/our-community/project-help/
ਮਿਲਟਨ, ਸਿਟੀਬਿਜਲੀhttps://www.cityofmilton.net/departments/utility-billing/
ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਬਿਜਲੀhttps://billing.mewco.com/mewco/login.jsp
ਨੇਸਪਲੇਮ ਵੈਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਬਿਜਲੀhttp://www.nvec.org/
ਉੱਤਰੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਬਿਜਲੀhttps://www.nli.coop/account-services/low-income-assistance/
ਓਹਪ ਮਿutਚੁਅਲ ਲਾਈਟ ਕੋ.ਬਿਜਲੀhttps://www.ohop.coop/
ਓਕਾਨੋਗਨ ਕਾਉਂਟੀ ਈਲੈਕ. ਕੋ-ਓਪਬਿਜਲੀhttps://ocec.coop/
ਓਕਨੋਗਨ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.okanoganpud.org/
ਆਰਕੇਸ ਪਾਵਰ ਐਂਡ ਲਾਈਟ (ਓਪਾਲਕੋ)ਬਿਜਲੀhttps://www.opalco.com/about-your-account/energy-assistance-program/
ਪੈਸੀਫਿਕ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.pacificpower.net/
ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਾਰਪਬਿਜਲੀhttps://www.pacificpower.net/my-account/payments/bill-payment-assistance.html
ਪਾਰਕਲੈਂਡ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰਬਿਜਲੀhttps://www.plw.coop/
ਪੇਂਡ ਓਰੇਲੀ ਪੀਯੂਡੀਬਿਜਲੀhttps://popud.org/top-links/community-and-resources/community-supportassistance/
ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਚਾਨਣ ਕੋ.ਬਿਜਲੀhttps://www.penlight.org/member-services/payment-options/
ਪੋਰਟ ਐਂਜਲਸ, ਸਿਟੀਬਿਜਲੀhttps://www.cityofpa.us/CivicAlerts.aspx?AID=848
ਪੁਜੇਟ ਸਾoundਂਡ ਐਨਰਜੀਬਿਜਲੀhttps://www.pse.com/pages/covid-info
ਰਿਚਲੈਂਡ, ਸਿਟੀਬਿਜਲੀhttps://www.ci.richland.wa.us/departments/administrative-services/finance/customer-service/utility-accounts
ਰਸਟਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਟਾ ofਨ ਦਾਬਿਜਲੀhttps://www.rustonwa.org/departments/utility-department/
ਸੀਐਟਲ ਸਿਟੀ ਲਾਈਟਬਿਜਲੀhttps://www.seattle.gov/utilities/services/my-account/payments-and-bills/utility-discount-program
ਸਕਮਾਨੀਆ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.skamaniapud.com/
ਸਨੋਹੋਮਿਸ਼ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.snopud.com/Safety/covid19.ashx?p=3792
ਸਟੀਲਕੋਮ, ਸਿਟੀਬਿਜਲੀhttps://townofsteilacoom.org/150/Utility-Billing
ਸੁਮਾਸ, ਸਿਟੀਬਿਜਲੀhttps://www.cityofsumas.com/pay-utility-bill/
ਟੈਕੋਮਾ ਪਾਵਰਬਿਜਲੀhttps://www.mytpu.org/emergencyassistance/
ਟੈਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੋ-ਓਪਬਿਜਲੀhttps://www.tannerelectric.coop/content/bill-payment-assistance
ਥਰਸਟਨ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttp://www.thurstonpud.org/
ਵੀਰਾ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਬਿਜਲੀhttps://verawaterandpower.com/our-response-to-covid-19/
ਵਾਹਕੀਕੁਮ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://www.wahkiakumpud.org/pay-my-bill/assistance/
ਵਟਕਾਮ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਬਿਜਲੀhttps://covid19helpwa.org/help-paying-bills/help-for-utility-bills-and-utility-access/
ਯਾਕਮਾ ਸ਼ਕਤੀਬਿਜਲੀhttps://www.yakamapower.com/contact-us/
Energyਰਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਓ ਆਈ ਸੀhttps://www.yvoic.org/services/liheap.html
ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਗੈਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸhttps://www.nwga.org/
ਅਵਿਸਟਾ ਐਨਜੀ ਸੈਕਟਰਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸhttps://www.myavista.com/about-us/our-community/assistance-programs
ਕੈਸਕੇਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸhttps://www.cngc.com/in-the-community/covid-19-response/
ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸhttps://www.nwnatural.com/customerservice/coronavirus
ਟ੍ਰਾਂਸ ਕਨੇਡਾਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸhttps://www.tcenergy.com/
ਐਲਨਸਬਰਗ, ਸਿਟੀਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸhttps://ci.ellensburg.wa.us/800/Utility-Account-Services