Continuum of Care

Department of Commerce er den samarbeidspartneren for Washington Balance of State Continuum of Care (BoS CoC). BoS CoCs 34 små og mellomstore fylker mottar ca 8 millioner dollar årlig for 50 permanente og midlertidige boligprosjekter finansiert av Department of Housing and Urban Development Continuum of Care Program.

Invitasjon til å bli med i vårt BoS CoC (PDF)
2019 fornyelse og bonusprosjekter (PDF)
2020 BoS State of the State årsrapport (PDF)
BoS CoC Tilbakemeldingsundersøkelse og mulighet til å melde seg på underutvalg (Web)

Continuum of Care