Veksthåndteringsrelaterte dokumenter og ressurser

Ny! - Å bygge veiledning om grønne byer
Faktaark
Guidebook

Håndbok for kritiske områder 2018
Commerce har fullført oppdateringer til veiledningsdokumentet for kritiske områder. Den nye håndboken for 2018 tar for seg følgende: Våtmarkskarakteringssystem, frivillig styringsprogram, landbruksaktiviteter, FEMAs biologiske mening, tilgjengelighet av LiDAR, overvåking og adaptiv forvaltning, en veikart for laksegjenvinning og andre spørsmål. Det er også lagt til et nytt kapittel om overvåking og adaptiv styring, som fremhever 13 kommunestudieres casestudier om overvåking og adaptiv styring. Lenker til individuelle kapitler er nedenfor.

Komplett håndbok

Innholdsfortegnelse
Kapittel 1 - Innledning: Gjennomgang og oppdatering av beskyttelsesprogrammer for kritiske områder
Kapittel 2 - Ressurser for å utpeke og beskytte kritiske områder
Kapittel 3 - Strukturering av forskrifter for kritiske områder
Kapittel 4 - Beskyttelse av kritiske områder og andre lover og forskrifter
Kapittel 5 - Beskyttelseskritiske områder i naturressursområder
Kapittel 6 - Ikke-regulatoriske insentivprogrammer - Muligheter for beskyttelse og restaurering av kritiske områder
Kapittel 7 - Regulering av overvåking og adaptiv styring av kritiske områder
Mer informasjon er tilgjengelig på Kritiske områder side

Veksthåndteringsdokumenter og ressurser
Rapport om byggbare land - Effektivitet teknisk rapport, 2007 (PDF)
Sammendragsrapport for byggbare land - Evalueringssammendrag 2007, 2007 (PDF)
Building Cities in the Rain - Veiledning for Watershed Prioritization for Stormwater Retrofits, 2016 (PDF)
Building Cities in the Rain Prosjektutviklingsside- Informasjon og materiale angående utviklingen av Building Cities in the Rain-veiledningen (Nettsted)
Veiledning for planlegging av kapitalanlegg, 2014 (PDF)
Klima forandringer - Å takle klimaendringer gjennom omfattende planlegging under GMA, 2008 (PDF)
Klima forandringer Verktøy for analyse av klimagasser, 2009 (PDF)
GMA og relaterte lover oppdateringshefte, 2017 (PDF)
Sammendragsrapport om faretiltak integrasjon, 2020 (PDF)
Hazard Mitigation Integration Plan Resource Handbook, 2020 (PDF)
Boliger - Veiledning for utvikling av en handlingsplan for boliger, 2020 (PDF)
Boliger - Veiledning for utvikling av en boligbehovsvurdering, 2020 (PDF)
Veiledning for bolig, 2018 (PDF)
Lovgivningsrapport: Forsvarssamfunnskompatibilitetskonto, 2020 - Når det gjelder dannelsen av et tilskuddsprogram for lokale kompatibilitetsprosjekter (2019 SSB 5748) (PDF)
Veiledning for kompatibilitet for militær og samfunn, 2019 - Informasjon for kompatibilitetsplanleggingsbehov og beste praksis, utarbeidet i samarbeid med MAKERS Architecture and Urban Design, LLP (PDF)
Militær- og samfunnsstrategi for kompatibilitet, 2017 - En programgjennomføringsplan anbefalt av The Spectrum Group (TSG) (PDF) 
Lovgivningsrapport: Sivil-militær undersøkelse av arealbruk, 2016 - Angående inngrep og kompatibilitet i Washington State (RCW 36.70A.530) og landsdekkende beste praksis, utarbeidet av TSG (PDF) 
Regional overføring av utviklingsrettighetsrapport, 2013 (PDF)
Kort kurs om lokal planleggingsressureguide, Versjon 5.3 2017 (PDF)
Transportveiledning, 2012 (PDF)
Veiledning for byvekstområde, 2012 (PDF)