Dispute Resolution

Dispute Resolution-programmet tilbyr et alternativ til løsning av vanlige tvister uten å ty til sivil rettsmekling

Tjenester

Dispute Resolution-programmet gir $ 1,940,000 toårig som et tilskudd til finansagenten for Dispute Resolution Washington for å øke følgende tjenester utover tjenestenivået som kan støttes med lokal finansiering:

  • Opplæring og bakgrunnskunnskap om spesialitetsspørsmål
  • Mekling av barneomsorg før skilsmisse
  • Megling av småkrav
  • Nabolagssammenslutning og paktbrudd
  • Mekling
  • Ungdoms jevnaldrende konfliktformidling
  • Utleier-leietaker mekling
  • Eldreomsorgsmegling
  • Arbeidsplass utsteder mekling

Strategisk mål

Mobilisere og forbedre lokale eiendeler som styrker samfunnets evne til å møte Washingtons familier, arbeidstakere og arbeidsgivers økonomiske og sosiale behov.

Lovpålagt myndighet

RCW 43.330.130 Tjenester til fattige og vanskeligstilte personer - Førskolebarn - Rusmisbruk - Familietjenester - Brannvern og beredskapshåndtering.

Programmer for offentlig sikkerhet

Raske fakta

Hver dollar av General Fund-Tilstand programutgifter gir besparelser på $ 10 i rettskostnader.

Lokale domstoler krever ofte at sivile tvister formidles før de godtar begjæringer om sivile høringer.

Byrårepresentant

Bill Johnston
Seksjonsleder
360.725.3030
bill.johnston@commerce.wa.gov

diagram som beskriver tvisteløsning