Dispute Resolution-programmet tilbyr et alternativ til løsning av vanlige tvister uten å ty til sivil rettsmekling

Tjenester

Dispute Resolution-programmet gir $ 485,000 XNUMX årlig som et tilskudd til finansagenten for Dispute Resolution Washington for å øke følgende tjenester utover tjenestenivået som støttes med lokal finansiering:

  • Opplæring og bakgrunnskunnskap om spesialitetsspørsmål.
  • Mekling av foreldrerett over barn.
  • Megling av småkrav.
  • Nabolagssammenslutning og brudd på pakter.
  • Mekling.
  • Ungdoms jevnaldrende konfliktformidling.
  • Utleier-leietaker mekling.
  • Eldringomsorgsmegling.
  • Arbeidsplass gir megling.

Strategisk mål

Mobilisere og forbedre lokale eiendeler som styrker samfunnets evne til å møte de økonomiske og sosiale behovene til Washingtons familier, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Lovpålagt myndighet

RCW 43.330.130 Tjenester til fattige og vanskeligstilte personer - Førskolebarn - Rusmisbruk - Familietjenester - Brannvern og beredskapshåndtering.

Programmer for offentlig sikkerhet

Raske fakta

Hver dollar av utgiftene til State General Fund-programmet genererer $ 10 besparelser i sakskostnader.

Lokale domstoler krever ofte at sivile tvister formidles før de godtar begjæringer om sivile høringer.

Byrårepresentant

Bill Johnston
Seksjonsleder
360.725.3030
bill.johnston@commerce.wa.gov