Office of Crime Victims Advocacy ved Department of Commerce, og Department of Social and Health Services 'Community Services Division, vedlikeholder sammen Washington State InfoNet, et nettbasert datainnsamlingssystem for offertjenesteleverandører til å rapportere om klientene de betjener og de utallige tjenestene de tilbyr hver dag.

nærbilde av hendene på folk som jobber med design

Hvordan bruke InfoNet