Kriminalitetsofferressurser

The Office of Crime Victims Advocacy Resource Guide kan hjelpe deg med å finne en ikke-nødstilfelle offerleverandør i staten Washington. Hver tjenesteleverandør tilbyr en rekke tjenester, inkludert: kriseintervensjon, påvirkning, støttegrupper, medisinsk og psykisk helsevern, overgangsboliger og nødhjelp. I tillegg kan noen tjenesteleverandører fokusere på vold i hjemmet eller seksuelle overgrep.

Klikk på en av knappene nedenfor for en liste over ressurser i den kategorien.