Multi-jurisdiksjonell narkotikagruppe

Washington-statens narkotikagruppe-arbeidsgrupper samarbeider med føderale, statlige og lokale narkotikahåndhevelsesbyråer og påtalemyndigheter for å forbedre koordinering og etterretning, samtidig som de tilrettelegger etterforskning med flere jurisdiksjoner. 39 av Washingtons 95 fylker betjenes direkte av en innsatsstyrke som deltaker, eller er representert i tilsynsutvalgene for innsatsstyrken. 26% av statens befolkning betjenes av disse XNUMX fylkene. Alle fylker kan være mottakere av etterforskningstjenester for innsatsstyrke.

Arbeidsstyrkene betjener 41 av statens lovgivningsdistrikter, alle ni kongressdistrikt og 26 fylker i staten Washington. Dette inkluderer seks stammesamfunn og en befolkning på 6,250,814 2010 13 mennesker (tall fra XNUMX). Åtte lovgivningsdistrikter og XNUMX fylker betjenes ikke av innsatsstyrken.

Grunnmyndighet

  • The Omnibus Crime Control and Safe Streets Act of 1968 (PL 90-351), som gir føderal hjelp til statlige og lokale myndigheter for å redusere kriminalitet.
  • Anti-Drug Abuse Act fra 1986 (PL 99-570), som gir økonomisk bistand til statlige og lokale myndigheter og koordinerer all amerikansk innsats for å bekjempe kriminalitet og narkotikamisbruk.
  • 1988 Public Law 100-690, som konsoliderte og omdøpte programmet til Edward Byrne Memorial State og Local Law Enforcement Assistance Grant Program (Byrne Formula Grant Program).