Hensikten med pensjonert og eldre frivilligprogram er å kapitalisere på Washingtons eldre befolknings ferdigheter og energi for forbedringer i samfunnet.

Tjenester

Retired and Senior Volunteer Program (RSVP) kontrakteres årlig med 16 ideelle organisasjoner, som dekker 31 fylker, for å rekruttere og henvise lokale frivillige til:

  • Gi helseopplæring, matlevering og eldreomsorg.
  • Veiledere og mentorelever i offentlige skoler.
  • Assister Department of Veterans Affairs.
  • Bygge og reparere boliger, restaurere land, forbedre og lage fritidsstier.
  • Ansatte katastrofehjelpsentraler, setter opp tilfluktsrom og hjelper med gjenopprettingsarbeid.

Strategisk mål

Mobilisere og forbedre lokale eiendeler som styrker samfunnets evne til å møte de økonomiske og sosiale behovene til Washingtons familier, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Lovpålagt myndighet

RCW 43.63A.275, Pensjonerte eldre frivillige programmer

Raske fakta

Kongressen opprettet RSVP i 1969. Programmet matcher føderale midler med statlige dollar.

Mange ideelle organisasjoner og statlige programmer er avhengige av disse frivillige for deres drift.

Byrårepresentant

Cecil Daniels
Program Manager
360.725.2862
cecil.daniels@commerce.wa.gov