Oversikt over program for ombud for langtidsomsorg

Å beskytte rettighetene til Washingtons langvarige beboere ved å sørge for tilstedeværelse i langtidspleiefasiliteter

Tjenester

Department of Commerce kontrakterer årlig med Multi-Service Center for å:

  • Beskytt innbyggerne i langvarige omsorgsfasiliteter mot handlinger eller handlinger som påvirker helsen, sikkerheten, velferden og rettighetene til disse personene negativt.
  • Identifisere, undersøke og løse klager fra eller på vegne av beboere i langtidspleieinnretninger.
  • Gi informasjon om innbyggernes rettigheter.
    Gi opplæring for frivillige ombud.

Strategisk mål

Mobilisere og forbedre lokale eiendeler som styrker et fellesskaps evne til å møte de økonomiske og sosiale behovene til Washingtons familier, arbeidere og arbeidsgivere.

Lovpålagt myndighet

RCW 43.190 Langtidsomsorgsombudsprogram

Raske fakta

En tredjedel av LTCOP kommer fra Federal Administration on Aging i henhold til lov om eldre amerikanere; to tredjedeler er statlig finansiering.

Byrårepresentant

Nathan Peppin
Program Manager
360.725.2862
nathan.peppin@commerce.wa.gov