Veiledning om sivil-militær arealbruk nå tilgjengelig for samfunnsplanleggere

  • August 6, 2019

Staten produserer en teknisk bistandsressurs for å fremme sivil-militær koordinering i planlegging av arealbruk

OLYMPIA, Wash. - Washington State Department of Commerce ga i dag ut Washington State Guidebook on Military and Community Compatibility, en teknisk guide til arealplanlegging rundt militære installasjoner. Primære brukere av guideboken vil være profesjonelle planleggere og kommuner. Det fremmer også allmennhetens bevissthet og informasjonsutveksling om viktigheten av koordinerte sivilt-militære planprosesser.

Veiledningen gjenspeiler offentlige innspill hentet under fellesskapsworkshops, tekniske fokusgrupper og en rådgivende komité for interessenter gjennom 2018, samt en 30-dagers periode for offentlig kommentar til et utkast som ble fullført i april 2019. En samling av oppsøkelsen forberedt for handel av uavhengige konsulentfirmaet MAKERS Architecture and Urban Design LLP er tilgjengelig på programmets webside.

Få tilgang til guideboken og bakgrunnsmaterialet på: http://bit.ly/2pu0Nxb

Kontakt: Penny Thomas, Handelskommunikasjon, 206-256-6106

Del dette innlegget