Energitilpasning for offentlige bygninger

Programmet Energy Retrofits for Public Buildings gir tilskuddsmidler til offentlige enheter som byer, byer, stammer og offentlige etater for å gjøre energioppdateringer til offentlige bygninger og anlegg. Disse ettermonteringene sparer penger og reduserer forurensning for skoler, sykehus, samfunnssentre og andre offentlige bygninger. Programmet inkluderer tilskudd til energieffektivitet og solenergi for statlige og lokale myndigheter, samt tilskudd for statlig prosjektforbedring for å hjelpe statlige etater med å investere i energieffektivitet mens de gjør andre forbedringer.

kvinnelig isolasjonsarbeider

Energieffektivitetsstipend

Solstipend

Statlige prosjektforbedringsstipend

Byråkontakter

Programledere

Jill Eikenhorst
energyretrofits@commerce.wa.gov
360-522-0000

Kristen Kalbrener
energyretrofits@commerce.wa.gov
360-515-8112

Administrerende direktør

Jennifer Grove
jennifer.grove@commerce.wa.gov
360-763-2213

Registrer deg for e-postoppdateringer

E-postoppdateringer
For å registrere deg for oppdateringer eller få tilgang til abonnentens preferanser, vennligst skriv inn kontaktinformasjonen nedenfor.