Velkommen til nettstedet Electric Drive Washington!

Elektriske kjøretøy fortsetter å gjøre inngrep i å redusere vår avhengighet av tradisjonelle drivstoffkilder og redusere vårt karbonavtrykk i Washington State.

Transport er Washingtons største kilde til klimagassutslipp, og den avgir andre store forurensninger som partikler og nitrogenoksider. Den fortsatte fremgangen med elektrisk kjøretøysteknologi (EV), kombinert med statens overflod av økonomisk strøm uten nullutslipp, gir en mulighet til å redusere transportutslipp gjennom elektrifisering. I tillegg øker elektrifiserende transport effektiviteten i strømnettet vårt, holder mer penger i staten, senker kjøringskostnadene og fremmer lokal innovasjon og forretningsutvikling.

Washington State har et mål om å registrere 50,000 2020 plug-in elektriske biler innen 18. Offentlige etater tar ledelsen gjennom Electric Fleets Initiative og Executive Order 01-XNUMX om statseffektivitet og miljøytelse. Department of Commerce engasjerer et bredt spekter av interessenter for å utvikle politikk og verktøy for å innlede denne nye æra med mer bærekraftig transport.