Energy Revolving Loan Fund Program - Clean Energy Fund (CEF)

Revolverende lånefondstilskudd viser at en beskjeden offentlig investering kan fremme private investeringer. Dette driver økonomisk aktivitet og arbeidsplasser for Washingtonianere og hjelper staten vår med å lede nasjonen innen energieffektivitet.

Våre ideelle partnere Craft3, Puget Sound Cooperative Credit Union og Housing Finance Commission tilbyr revolverende lån som gir lån til huseiere og kommersielle bygningseiere som ønsker å installere fornybare energisystemer og effektivitetsoppgraderinger.

Solinstallasjon

Energitilskudd til ideelle organisasjoner

Søknadsperioden for energitilskudd til ideelle organisasjoner er now stengt.

De Ideelle långivere Programmet støtter den utbredte bruken av påvist energieffektivitet og fornybar energi, inkludert transportelektrifiseringsteknologier, som er blitt hemmet av manglende tilgang til kapital. Bare non-profit långivere er kvalifisert for disse tilskuddene. Søknadsperioden er nå stengt.

Nytt for 2018: A fkausjoner om transportrelaterte investeringer, inkludert infrastruktur for EV-lading

Tilleggsinformasjon

Prosjekttilskudd til dags dato

Trenger hjelp?

Gerardo Gonzalez Gomez
Gi programleder
Send spørsmålene dine med RLF på emnelinjen til:
CEF@commerce.wa.gov

Energi-e-postoppdateringer
Registrer deg for oppdateringer via e-post fra Statens energikontor.