Drivhusgassreduksjonsprogram

Søknadsperioden er stengt. Støtteprogrammet for drivhusgassreduksjon (GHG) vurderer for øyeblikket søknadene.

Washington State Legislature opprettet programmet for å redusere klimagassutslipp og beskytte eller skape jobber med aluminiumsproduksjon i Whatcom County. Tilskuddsfinansieringsmuligheten vil bare være tilgjengelig for tildelte i den første fasen av et prosjekt.

Primære mål er å:

    • Redusere klimagassutslipp på 750,000 tonn per år
    • Øk energieffektiviteten
    • Beskytt eller opprett jobber med aluminiumsproduksjon i Whatcom County

Tilleggsinformasjon

Trenger hjelp?

Send en e-post med GHG-programmet i emnelinjen til: CEF@commerce.wa.gov


Energi-e-postoppdateringer
Registrer deg for oppdateringer via e-post fra Statens energikontor.