Spokane Skyline

2021 Statlig energistrategi

Denne strategien gir en plan for hvordan vi innen 2050 nesten kan eliminere bruken av klimatroende fossile brensler mens vi fortsetter å opprettholde og vokse en velstående økonomi.
Lisa Brown, Ph.D.
Direktør, Washington State Department of Commerce
Kortfattet sammendrag
Egenkapital
Transport
Elektrisitet
Bygninger
Dekarboniseringsmodellering
Industri og arbeidsstyrke
Les hele rapporten