Washington State Broadband Access and Speed ​​Survey

Kartleggingsinitiativet Washington State Broadband Office vil bidra til å identifisere hull i høyhastighets internettjenester og områder med bredbåndsinfrastrukturbehov for å fremme statens mål om å ha universell bredbåndstilgang i Washington innen 2024. 

Ta 1-minutters tilgangs- og hastighetsundersøkelse

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor er resultatene av hastighetstestene forskjellige?

Ookla og MLAB-hastighetstester er designet for å bestemme nettverkshastigheten så nær maskinvarenivået som mulig, det er derfor de noen ganger kan vise raskere hastighetsresultater. De er nettverksdiagnostiske verktøy som dirigerer trafikk til nærmeste tilgjengelige server, og måler deretter høyest mulig hastighet.

Den statlige bredbåndsundersøkelsen måler den generelle generelle internettytelsen, så den ligger i et enkelt datasenter i Virginia, noe som er en indikasjon på en gjennomsnittlig nettverksytelse assosiert med surfing.