Behavioral Health Facilities Program

Behavioral Health Facilities-tilskudd etablerer ny atferdshelsetjenestekapasitet gjennom anskaffelse, rehabilitering eller nybygging av fast eiendom.
Tre bilder collage med hender, en vei og en arkitekt

Vårt program

Programmet Behavioral Health Facilities (BHF) har som mål å støtte samfunnsleverandører i å utvide og etablere ny kapasitet for atferdshelsetjenester i lokalsamfunn.

Handelens finansieringsmuligheter for BHF-programmet inkluderer:

• Konkurransedyktige tilskudd til kvalifiserte organisasjoner
• Direkte bevilgninger fra lovgiveren

Informasjon om finansieringstilgjengelighet

Støtten til BHF-programmet er åpen for ideelle organisasjoner, offentlige enheter, stammer og ideelle selskaper. Ideelle og ideelle organisasjoner må være registrert i staten Washington. Alle søkere må være i stand til å oppfylle alle gjeldende lisensiering og sertifiseringskrav under spesifikke RCW-er og WAC-er knyttet til atferdshelsetjenestene som er foreslått i fasilitetene som finansieringen skal brukes på.

Tilskudd fra BHF-programmet er til refusjon av kapitalprosjekter kun. Kapitalkostnader inkluderer anskaffelse, design, konstruksjon, konstruksjon og kapitalisering av utstyr tilknyttet etablering av atferdsmessige helsefasiliteter. Hvis det gis finansiering til anskaffelse av en bygning eller land, må anskaffelsen resultere i økt samfunnsbasert atferdshelse

2021 - 2023 Konkurransedyktige tilskudd

BHF -programmet vil åpne konkurransedyktige finansieringssøknader for statlige bevilgede midler 1. oktober 2021. Kvalifiserte organisasjoner for disse midlene inkluderer samfunnssykehus og andre samfunnsbaserte atferdstilbydere. For mer informasjon, se Retningslinjer for program for atferdshelse, Varsel om finansieringsmulighet (NOFO) og Ofte stilte spørsmål (FAQ). Finansieringskategoriene i denne kommende konkurranserunden inkluderer:

  • Finansieringskategori: 90 og 180-dagers langsiktige sivile engasjementssenger
  • Finansieringskategori: Krisebehandling og stabilisering
  • Finansieringskategori: Krisebehandling og stabilisering for Trueblood fase 2
  • Finansieringskategori: Forbedrede servicefasiliteter
  • Finansieringskategori: Intensive Behavioral Health Facilities
  • Finansieringskategori: Peer Pause
  • Finansieringskategori: Regionale behov
  • Finansieringskategori: Sikker uttakshåndtering og stabilisering
  • Finansieringskategori: Spesialisert demensomsorg

En konkurransedyktig finansieringssøknad for finansieringskategori: Barn og mindreårige åpnes senere i høst. For fremtidige oppdateringer om kommende finansieringsinformasjon, registrer deg for e-postoppdateringer ved å skrive inn din e-postadresse nedenfor.

2019 - 2021 Konkurransedyktige tilskudd

Konkurransedyktige finansieringsrunde for BHF-Premera Blue Cross Crisis Stabilization er nå avsluttet. Utmerkelser vil bli kunngjort til vellykkede søkere i midten av september 2021.

Vinter 2020 BHF-Premera Blue Cross Crisis Stabilization konkurransedyktig søknadsrunde 
for atferdshelsefasiliteter stengt 28. desember 2020. Commerce tildelte 2.24 millioner dollar til tre vellykkede søkere som vil skape flere lokalsamfunnsbaserte pleiemuligheter for klienter på landsbygda som ønsker poliklinisk atferdshelsestabilisering. For informasjon om tildelte prosjekter, se listen i høyre kolonne under overskriften Funding Round Awardees.

Konkurransedyktige søknader om våren 2020 for Behavioral Health Facilities stengt 16. juni 2020. Commerce tildelte $ 33.8 millioner til 22 vellykkede søkere som skal lage nye senger og polikliniske tjenester. For informasjon om tildelte prosjekter, se listen i høyre kolonne under overskriften som finansierer Round Awardees.

Konkurransedyktige søknadsrunde høsten 2019 for Behavioral Health Facilities stengt 6. november 2019. Commerce tildelte $ 36.2 millioner til 24 vellykkede søkere fra hele Washington, og bidro til å skape flere nye senger og polikliniske tjenester for samfunnsbasert atferdshelse. For informasjon om tildelte prosjekter, se listen i høyre kolonne under overskriften Funding Round Awardees.

Trueblood Competitive Grant

Trueblood er et aktivt søksmål som utfordret grunnlovsstridige forsinkelser i kompetanseevaluering og restaureringstjenester.

I bienniumet 19-21 mottok Commerce 2 millioner dollar for et eller flere kriseomleggings- eller stabiliseringsanlegg for å legge til 16 senger i Spokane-regionen. Vi ga 1.96 millioner dollar av denne finansieringen til Spokane County for å finansiere et nytt 32 -sengsanlegg som forventes å åpne senere i sommer/høst 2021. Disse sengene vil dekke både urbane og landlige behov, i samsvar med Trueblood vs. DSHS Oppgjørsavtale og Implementeringsplan. Klikk her for pressemelding.

I bienniumet 21-23 har Commerce mottatt $ 12 millioner dollar for to 16-sengers krise triage- og stabiliseringsanlegg i King County-regionen, en i byen Seattle og en i sør King County. Prosjekter må være i samsvar med forliksavtalen i AB, av og gjennom Trueblood, et al., V. DSHS, et al. Nr. 15-35462. Se Notice of Funding Opportunity (NOFO) som er oppført ovenfor for mer informasjon om finansiering tilgjengelig for disse to fasilitetene. For fremtidige oppdateringer om den kommende finansieringsrunden, registrer deg for e-postoppdateringer ved å skrive inn e-postadressen din nedenfor.

 

2019-21 Finansiering av atferdsmessige helsefasiliteter

FinansieringskategoriTotal bevilgningAntall tildelte prosjekter
Forbedrede tjenestefasiliteter$ 11,277,0007
Demenspleie$ 10,000,0007
Sikker tilbaketrekningsledelse og stabilisering$ 4,000,0002
Ekte blod$ 2,000,0001
Peer-respekter$ 5,000,0003
90/180 dagers sivile forpliktelser$ 8,000,0004
Regionale behov$ 4,000,0005
Intensiv atferdshelse$ 8,000,0003
Barn og mindreårige ungdommer$ 20,954,00015
Direkte bevilgning$ 51,512,00024
Premera krisestabilisering$ 2,240,0003
TOTAL$ 126,983,00074

Atferdsmessige helsefasiliteter

Behavioral Health Model Ordinance Project

I tillegg til å finansiere kapitaltilskuddsprosjekter, leder Commerce a prosjekt å utvikle lokal lokaliseringsveiledning for lokalsamfunnsbaserte fasiliteter for atferdshelse.

Relatert lov

Link til programlovgivningen 2021-23:
SHB 1080, seksjon 1069

Link til programlovgivningen 2019-21:
SHB 1102, seksjon 1041

Programretningslinjer og vanlige spørsmål

Finansieringsrunde

Programstab

Handelsdepartementet
Amanda Sieler
Program Manager
Amanda.Sieler@commerce.wa.gov
Telefon: 360-791-1228

Kaletra Welch
Program Manager
Kaletra.Welch@commerce.wa.gov
Telefon: 360-764-0053

Tanya Mercier
Samfunnsprosjektveileder
Tanya.Mercier@commerce.wa.gov
Telefon: 360-704-0139

Matt Mazur-Hart
Seksjonssjef for atferdshelse og tidlig læring
Matt.Mazur-Hart@commerce.wa.gov
Telefon: 360-742-9099

Atferdshelse Teknisk bistand

Helsetilsynet
Melodie Pazolt
Seksjonsleder
Divisjon for atferdshelse og gjenoppretting
Melodie.Pazolt@hca.wa.gov
Telefon: 360-725-0487

Peer-pusterverktøysett
Intensiv verktøysett for atferdshelsetjenester
90- og 180-dagers langvarig verktøysett for sivil forpliktelse

Helsedepartementet
Julie Tomaro
Divisjon for helsesystemer kvalitetssikring
Fasilitetsprogramleder
Julie.Tomaro@doh.wa.gov
Telefon: 360-236-2937

Institutt for sosiale og helsetjenester
Jamie Tong
Enhetsleder for ressursutvikling
Jamie.Tong@dshs.wa.gov
Telefon: 360-725-3293.

Forbedrede servicefasiliteter
Spesialisert demensomsorg

E-postoppdateringer

For å registrere deg for oppdateringer eller få tilgang til abonnentens preferanser, vennligst skriv inn kontaktinformasjonen nedenfor.