Vaccinatie- en maskeringsvereisten bij Commerce

  • 2 september 2021

Wie valt onder de vaccinatie- en maskeringsvereiste van de staat Washington? Hier is een kort overzicht:

  • Alle Commerce-medewerkers inclusief degenen die op afstand werken moet vóór 18 oktober worden gevaccineerd, tenzij goedgekeurd voor een medische of religieuze vrijstelling.
  • Wanneer u persoonlijk of ter plaatse op een handelslocatie werkt, moeten ALLE onafhankelijke contractanten, begunstigden, dienstverleners en vrijwilligers voldoen aan de vereiste om de vaccinatiestatus te verifiëren EN een masker te dragen.
  • Als uw contract of werkovereenkomst met Commerce geen persoonlijk en onsite werk vereist en het werk volledig in een virtuele omgeving of op een locatie buiten een Commerce-faciliteit plaatsvindt, hoeven we uw vaccinatiestatus niet te verifiëren.

Neem bij onduidelijkheden of meer informatie contact op met Risk and Resilience Manager Tristan Allen bij 360-561-0253.

Je kunt verwijs hier naar de proclamaties van gouverneur Jay Inslee. U leest over deze eisen op de: Middelgrote site van de gouverneur en op zijn FAQ-pagina.

Deel deze post