Staat strategisch plan, jaarverslagen en audits

Het ministerie van Handel is verantwoordelijk voor een strategisch plan van de staat en een jaarverslag aan de wetgevende macht over de inspanningen van de staat Washington om dakloosheid aan te pakken. Het plan is een routekaart voor vijf jaar die de activiteiten en doelen van de staat en de provincie identificeert, terwijl het rapport de prestaties en koersaanpassingen belicht. Vereisten voor het plan en rapport zijn in RCW 43.185c.

Audits

Contact

Tedd Kelleher
Managing Director
Bijstandseenheid huisvesting
Tedd.Kelleher@commerce.wa.gov
Telefoon 360 / 725.2930