Technische assistentie

Jonge volwassen vrouw gerichte muur

Voor verduidelijking en technische assistentie over gegevens, programma's en ons werk bij het Office of Homeless Youth voor begunstigden en het publiek.

 

Richtlijnen van het Office of Homeless Youth-programma

HOPE-centra, Crisis Wooncentra en Beveiligde crisis-wooncentra het verlenen van noodhulp, tijdelijk verblijf, beoordeling, verwijzing, gezinsverzoening en permanentieplanning voor jongeren (12-17 jaar) die in conflict zijn met hun familie, van huis zijn weggelopen of wiens gezondheid en veiligheid in gevaar zijn.

Overgangsprogramma's voor leven (pilootproject) langdurige huisvesting, beoordeling, verwijzing, voortdurende gezinsbetrokkenheid en permanentieplanningsdiensten bieden voor niet van de staat afhankelijke jongeren (16-17 jaar). 

Aanvullende therapeutische diensten biedt gedragsgezondheidsdiensten aan in aanmerking komende jongeren in crisis binnen HOPE, CRC en erkende nachtopvang voor jongeren.

Download de richtlijnen voor gelicentieerde groepszorgprogramma's (PDF)

Huisvestingsprogramma's voor jongeren huurhulp, tijdelijke huisvesting en casemanagement bieden aan in aanmerking komende jongvolwassenen (18-24 jaar).

Onafhankelijke programma's voor huisvesting voor jongeren huurhulp, tijdelijke huisvesting en casemanagement bieden aan in aanmerking komende jongvolwassenen (leeftijd 18-23) die de staats- of federaal erkende tribale pleegzorgsysteem hebben verlaten, ten laste waren van de staat gedurende de periode van vier maanden voorafgaand aan hun 18eth verjaardag, en voldoen aan inkomen in aanmerking te komen.

Download de richtlijnen voor huisvestingsprogramma's (PDF)

Straat outreach-diensten biedt straat- en gemeenschapsgerichte hulpverlening aan straatjongeren (12-18 jaar) en niet-begeleide jongvolwassenen (18-24 jaar). Diensten zoals crisisinterventie, noodvoorraden en onderdak, gezondheidszorg, counseling, preventie en onderwijsactiviteiten, het opbouwen van arbeidsvaardigheden, belangenbehartiging en follow-upondersteuning worden rechtstreeks of via verwijzing geleverd.

Het programma Jongerenopvang biedt noodhulp, tijdelijk onderdak, beoordeling, verwijzingen en permanentieplanning voor jonge volwassenen van 18-24 jaar.

Download de richtlijnen voor outreach-programma's (PDF)

Het Youth Homelessness Demonstration Program (YHDP) heeft tot doel het aantal jongeren dat dakloos wordt te verminderen. Het doel van de YHDP is om geselecteerde gemeenschappen, waaronder landelijke, voorstedelijke en stedelijke gebieden in de Verenigde Staten, te ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van een gecoördineerde gemeenschapsaanpak om dakloosheid onder jongeren te voorkomen en te beëindigen. De Washington Balance of State (WA-BoS) ontving in 2018 een prijs voor de 23 meest landelijke provincies in Washington.

Programmarichtlijnen en bronnen

Webinars en documenten

Webinar over programma's voor Hope Center en Crisis Residential Center

HOPE Center en Crisis Residential Center (CRC) -programma's bieden tijdelijk verblijf voor dakloze jongeren van 12 tot 17 jaar. Het Office of Homeless Youth organiseerde op 27 april 2017 een informatieve webinar over hoe de HOPE- en CRC-programma's te bedienen. Presentatoren tijdens het webinar waren onder meer:

  • Afdeling van gelicentieerde bronnen, DSHS
  • Bureau voor dakloze jongeren, ministerie van Handel
  • Huidige HOPE / CRC-serviceprovider

Een opname van het webinar plus alle relevante hand-outs en documenten vindt u hier.

Webinar Street Outreach:

SYS-programma's houden outreach om weggelopen en dakloze jongeren te betrekken bij diensten zoals onderdak, huisvesting en casemanagement. Dit webinar is bedoeld voor huidige of toekomstige SYS-begunstigden om een ​​beter inzicht te krijgen in de reikwijdte van SYS-services, programmarichtlijnen en best practices. Het webinar is opgenomen op 16 mei 2018 en omvat deelname van huidige en voormalige SYS-providers!

Klik hier om de opname van het webinar te beluisteren en de PowerPoint-dia's te bekijken.

Komt binnenkort

Komt binnenkort

Komt binnenkort

Gecoördineerde invoer

Het Office of Homeless Youth biedt de volgende richtlijnen aan gecoördineerde inzendingen (CE's) met betrekking tot protocollen voor het beoordelen, prioriteren en verwijzen van dakloze jongeren (onder de 18) en jongvolwassenen (18-24) naar huisvestingsbronnen: Vijf aanbevelingen om gecoördineerd toegangswerk te doen voor dakloze jongeren en jongvolwassenen.Dit richtsnoer is een hulpmiddel voor CE's en dakloze jongerenaanbieders, omdat ze er samen voor zorgen dat huisvestingsbronnen toegankelijk zijn voor die dakloze jongeren en jonge volwassenen die het meest in nood zijn.

Richtlijnen voor HUD-categorieën van dakloosheid

Heb je hulp nodig?

Als u of iemand die u kent hulp nodig heeft, kunt u hulp zoeken via de 211 Washington Informatienetwerk.

Als u een jongere bent die erover denkt weg te lopen of dit al heeft gedaan, kunt u vertrouwelijk met iemand praten bij de National Runaway Safeline: 1-800-RUNAWAY of 1-800-786-2929

Programmakoppelingen

Updates per e-mail
Meld u aan om updates te ontvangen van het Office of Homeless Youth

Nieuws en aankondigingen

Bureau van dakloze jeugdstaf

Uitvoerend directeur

Kim Justitie
kim.justice@commerce.wa.gov
Telefoon: 360-725-5055

Adjunct-directeur

Chanita Jackson
chanita.jackson@commerce.wa.gov
Telefoon: 360-725-2997

Manager Initiatieven over de gehele staat

Riannon Bardsley
riannon.bardsley@commerce.wa.gov
Telefoon: 360-515-8060

Systeemveranderingsmanager

Matt Davis
matt.davis@commerce.wa.gov
360-972-5340

Programmamanagers

Karen Danzo
karen.danz@commerce.wa.gov
360-464-0372

Gina Thompson
gina.thompson@commerce.wa.gov
360-338-2312

iLeana Areiza
ileana.areiza@commerce.wa.gov
360-725-3073