Groeimanagement gerelateerde documenten en bronnen

Nieuw! - Bouwen aan Green Cities-richtlijnen
Informatieblad
Gids

Handboek kritieke gebieden 2018
Commerce heeft updates voltooid voor ons richtsnoer voor kritieke gebieden. Het nieuwe handboek van 2018 behandelt het volgende: beoordelingssysteem voor wetlands, vrijwillig rentmeesterschapsprogramma, landbouwactiviteiten, FEMA Biological Opinion, beschikbaarheid van LiDAR, monitoring en adaptief beheer, een routekaart voor zalmherstel en andere kwesties. Er is ook een nieuw hoofdstuk over monitoring en adaptief beheer toegevoegd, waarin 13 casestudy's van lokale overheden over monitoring en adaptief beheer worden belicht. Links naar afzonderlijke hoofdstukken staan ​​hieronder.

Compleet handboek

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 - Inleiding: Beveiligingsprogramma's voor kritieke gebieden herzien en bijwerken
Hoofdstuk 2 - Bronnen voor het aanwijzen en beschermen van kritieke gebieden
Hoofdstuk 3 - Structurering van regelgeving voor kritieke gebieden
Hoofdstuk 4 - Bescherming van kritieke gebieden en andere wetten en voorschriften
Hoofdstuk 5 - Bescherming van kritieke gebieden in gebieden met natuurlijke hulpbronnen
Hoofdstuk 6 - Niet-regelgevende stimuleringsprogramma's - Kansen voor bescherming en herstel van kritieke gebieden
Hoofdstuk 7 - Monitoring en adaptief beheer van regelgeving voor kritieke gebieden
Meer informatie is beschikbaar op de Kritieke gebieden pagina

Groeemanagementdocumenten en middelen
Buildable Lands Report - Effectiviteit technisch rapport, 2007 (pdf)
Samenvattend rapport van bouwbare gebieden - Evaluatieoverzicht van bevindingen uit 2007, 2007 (pdf)
Steden bouwen in de regen - Richtlijnen voor prioriteitstelling van stroomgebieden voor retrofits van regenwater, 2016 (pdf)
Bouwsteden in de regen Projectontwikkelingspagina- Informatie en materiaal met betrekking tot de ontwikkeling van Building Cities in the Rain-richtlijnen (website)
Handleiding voor planning van kapitaalfaciliteiten, 2014 (pdf)
Klimaatverandering - Klimaatverandering aanpakken door middel van uitgebreide planning onder de GMA, 2008 (pdf)
Klimaatverandering - Analyse-instrumenten voor broeikasgassen, 2009 (pdf)
GMA en aanverwante wetten Update-boekje, 2017 (PDF)
Samenvattend rapport over integratie van gevarenbeperking, 2020 (PDF)
Gevarenbeperking Integratieplan Resource Handbook, 2020 (PDF)
Huisvesting - Leidraad voor het ontwikkelen van een huisvestingsactieplan, 2020 (PDF)
Huisvesting - Leidraad voor het ontwikkelen van een beoordeling van de huisvestingsbehoeften, 2020 (PDF)
Huisvestingsgids, 2018 (PDF)
Wetgevingsrapport: Defence Community Compatibility Account, 2020 - Met betrekking tot de vorming van een subsidieprogramma voor lokale compatibiliteitsprojecten (2019 SSB 5748) (pdf)
Handleiding voor militaire en communautaire compatibiliteit, 2019 - Informatie voor planningsbehoeften en best practices voor compatibiliteit, opgesteld in samenwerking met MAKERS Architecture and Urban Design, LLP (pdf)
Strategie voor militaire en communautaire compatibiliteit, 2017 - Een programma-implementatieplan aanbevolen door The Spectrum Group (TSG) (pdf) 
Wetgevingsrapport: civiel-militair onderzoek naar landgebruik, 2016 - Betreffende aantasting en compatibiliteit in de staat Washington (RCW 36.70A.530) en landelijke best practices, opgesteld door TSG (pdf) 
Verslag over regionale overdracht van ontwikkelingsrechten, 2013 (pdf)
Korte cursus over lokale planning resource gids, Versie 5.3 2017 (pdf)
Transportgids, 2012 (pdf)
Gids voor stedelijke groeigebieden, 2012 (pdf)