Programma voor slachtoffers van misdrijven en getuigen

Wat is hulp voor slachtoffers van getuigen?

Het Victim Witness Assistance Program is bedoeld om slachtoffers te voorzien van informatie, ondersteuning en belangenbehartiging aan slachtoffers, getuigen en hun families terwijl ze betrokken zijn bij het strafrechtelijk systeem. Slachtoffer- / Getuigenpersoneel helpt slachtoffers om te gaan met de gevoelens van verwarring, frustratie, angst en woede die ze mogelijk voelen tijdens het proces. Ze zullen het slachtoffer ook uitleggen wat zijn rechten als slachtoffer of getuige zijn en het slachtoffer een beter begrip geven van de werking van het strafrechtsysteem. Ze fungeren als contactpersoon voor de slachtoffers in hun interactie met officieren van justitie, opsporingspersoneel en gerechtelijk personeel.

Een van de belangrijkste en meest fundamentele rechten van slachtoffers tijdens vervolging is het recht op deelname. Slachtoffer- / Getuigenpersoneel zorgt ervoor dat slachtoffers dit recht genieten door begeleiding en ondersteuning te bieden, en ook door hun deelname aan Victim Impact Statements bij veroordeling en andere kritieke fasen van vervolging aan te moedigen.

Programmaservices

Het doel van het Victim Witness Assistance Program is te helpen bij het bieden van op systemen gebaseerde belangenbehartiging en ondersteuningsdiensten voor slachtoffers tijdens het onderzoek naar en de vervolging van een misdrijf.

Het Victim Witness Assistance-programma verstrekt subsidies aan openbare aanklagers voor activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot:

  • Informatie verstrekken over slachtofferrechten.
  • Hulp bieden bij het verkrijgen van beschermingsbevelen.
  • Informatie verstrekken over het strafproces en de status van de strafzaak.
  • Begeleiden bij strafrechtelijke procedures.
  • Ondersteuning bieden bij juridische processen inclusief hulp bij impact statements en restitutie.
  • Kennisgeving aan slachtoffers en getuigen van gerechtelijke procedures, data en gebeurtenissen.
  • Waar nodig verwijzingen naar bronnen bieden.
  • Opstellen en indienen van bevelen tot teruggave.

Strategisch doel

Quick facts

  • Diensten zijn beschikbaar wanneer een misdrijf is gemeld en wordt vervolgd.
  • Slachtofferhulp kan worden verleend voor meerdere soorten misdrijven, waaronder aanranding, huiselijk geweld, ontvoering, mensenhandel, moord, inbraak en rijden onder invloed van alcohol of drugs.

Wettelijke bevoegdheid

RCW 7.68.035: Oprichting van programma's voor slachtoffers van misdrijven en getuigen in de provincie