Het Office of Crime Victims Advocacy bij het Department of Commerce, en de Community Services Division van het Department of Social and Health Services, onderhouden gezamenlijk het Washington State InfoNet, een webgebaseerd gegevensverzamelingssysteem voor slachtofferdienstverleners om te rapporteren over de klanten die ze bedienen en de talloze diensten die ze elke dag verlenen.

close-up op handen van mensen die aan design werken

InfoNet gebruiken