De staat Washington wordt beschouwd als een leider onder de staten bij het aanpakken van mensenhandel. In 2002 was Washington de eerste staat in het land die een Task Force tegen mensenhandel oprichtte. De staat was de eerste in het land die in 2003 een wet goedkeurde die specifiek op mensenhandel gericht was. En sinds 2002 zijn er bijna 40 staatswetten aangenomen die aspecten van mensenhandel aanpakken, van postorderbruiden tot strengere straffen voor commercieel seksueel misbruik van minderjarigen.

In 2002 richtte House Bill 2381 de Washington State Task Force tegen de mensenhandel op. In de daaropvolgende jaren werd de Task Force verschillende keren vernieuwd door de wetgevende macht. Het heeft drie rapporten ingediend bij de wetgevende macht, in 2002, 2004 en 2008. Een extra werkgroep mensenhandel werd ook bijeengeroepen in 2005, en bracht in 2005 een rapport uit aan de wetgevende macht.

De Statewide Coordinating Committee on Sex Trafficking werd in 2013 bijeengeroepen door de wetgevende macht en liep af in 2015. Het diende in december 2014 een rapport in bij de wetgevende macht. , heeft in 2013 een rapport ingediend bij de wetgevende macht.

Klik op de onderstaande links om toegang te krijgen tot rapporten.