Belangenbehartiging voor slachtoffers van misdrijven

Programma's voor slachtoffers van misdrijven werken samen met overheden, gemeenschapsorganisaties en individuen om de impact van misdaad, middelenmisbruik en geweld te verminderen. Onze programma's maken gebruik van belangenbehartiging, preventie, voorlichting, behandeling en wetshandhaving om geweld, middelenmisbruik en hun sociale gevolgen te stoppen, zodat de gemeenschappen in Washington de beste plaatsen zijn om te werken en te leven.

Op een tafel staat een voorzittershamer met een reeks wetboeken erachter

Vertaalwerk

Een klacht over discriminatie indienen tegen federale subsidieprogramma's

Elke klant, klant, deelnemer aan het programma of werknemer van een organisatie die financiering ontvangt die is doorgegeven via het Washington State Department of Commerce door het federale ministerie van Justitie (DOJ) en andere federale subsidieprogramma's, heeft het recht om een ​​discriminatieklacht in te dienen. Iedereen die het gevoel heeft dat hij is gediscrimineerd, kan een externe klacht indienen.

  • De handel heeft niet de bevoegdheid of de middelen om externe klachten te onderzoeken. Externe klachten kunnen worden ingediend bij de DOJMensenrechtencommissie (HRC)Commissie voor gelijke kansen op werk (EEOC).
  • De algemeen directeur van Commerce Human Resources treedt op als contactpersoon voor het bureau als personen aanvullende vragen hebben over het indienen van een externe klacht.


Office of Crime Victims Advocacy E-mailupdates
Voer hieronder uw contactgegevens in om u aan te melden voor updates of om toegang te krijgen tot uw abonneevoorkeuren.